โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม  2564 
ณ ดอนปู่ตาวัดบ้านโต้น  หมู่ที่ 6 และหนองร้านหญ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 12
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


 
วันที่ : 26 สิงหาคม 64   View : 26