รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 65 49
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1   27 เม.ย. 64 115
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบที่ 1   6 เม.ย. 63 158
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 2   4 ต.ค. 62 149
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 1   1 เม.ย. 62 156
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1   31 มี.ค. 62 195
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2   29 ก.ย. 61 188
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 ก.ย. 61 184
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1   30 มี.ค. 61 179