หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายกันณพงศ์ กรรษา
ปลัดเทศบาลตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0898403034


นายประถมชัย อ้วนวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0858533458


นายเมธี สาระพล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0814303343


นางมนฤดี มหาราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0810529431


นายบุญทัน มนภูมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0833281856