เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00020
วานนี้ 00014
เดือนนี้ 00157
เดือนก่อน 00387
ปีนี้ 03886
ปีก่อน 06264
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข้อมูลการสร้างการรั.
  เทศบาลตำบลจังหาร แจ้งมาตราการณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 13 มิ.ย. 2567(ดู 3) 
  รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) - 13 มิ.ย. 2567(ดู 2) 
  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 - 10 มิ.ย. 2567(ดู 4) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตแลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) - 31 พ.ค. 2567(ดู 9) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร - 16 พ.ค. 2567(ดู 16) 
  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 30 เม.ย. 2567(ดู 11) 
  ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 10 เม.ย. 2567(ดู 36) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 88) 
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  - 8 ก.พ. 2567(ดู 77) 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 - 8 ก.พ. 2567(ดู 184) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  - 31 ม.ค. 2567(ดู 88) 
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 1 ประจำปี 2566 - 24 พ.ย. 2566(ดู 148) 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 24 พ.ย. 2566(ดู 246) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 30 ต.ค. 2566(ดู 165) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567) - 9 เม.ย. 2567(ดู 13) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-1986 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 4 มี.ค. 2567(ดู 73) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 1 มี.ค. 2567(ดู 74) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีชีวิตพอเพียง พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งซุ้ม โครงการประเพณีบุญคูณลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 ก.พ. 2567(ดู 71) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 9 ก.พ. 2567(ดู 61) 
  ประกาศ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) - 10 ม.ค. 2567(ดู 73) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566) - 4 ต.ค. 2566(ดู 272) 
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านจังหาร หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจังหาร หมู่ที่ 3 ตำบลจังหาร เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-07
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านจังหาร หมู่ที่ 3 -บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-07
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจังหาร หมู่ที่ 3 ตำบลจังหาร เทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-07
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านจังหาร หมู่ที่ 3 -บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-07

ภาพกิจกรรม

การออกรับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลจังหาร (ดู 73)

ประเพณีบุญคูณลานข้าว อำเภอจังหาร ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู 78)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ร่วมประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 95)

การจัดทำประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ดู 94)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) (ดู 88)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 297)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540 (ดู 478)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (ดู 610)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู 622)

คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 643)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม (ดู 1209)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม ที่พักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ (ดู 908)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม (ดู 840)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกลองยาวน้องใหม่ขวัญใจบ้านเม็ก หมู่ 13 (ดู 971)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2567 : [10 มิ.ย. 2567]
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2567 : [3 พ.ค. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี พ.ศ.2567 : [11 เม.ย. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566- 2570 : [20 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 : [20 มี.ค. 2567]
  แผนป้องกันการทุจริต : [19 มี.ค. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566-2570 : [19 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 : [19 มี.ค. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567 : [19 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม