เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00020
วานนี้ 00008
เดือนนี้ 00381
เดือนก่อน 00700
ปีนี้ 02546
ปีก่อน 09262
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข้อมูลการสร้างการรั.
  ประกาศ เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลจังหาร - 24 พ.ค. 2566(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์แอดไลน์ "ESS Help Me" เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายในชุมชน  - 23 พ.ค. 2566(ดู 5) 
  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566) - 28 เม.ย. 2566(ดู 5) 
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) - 18 เม.ย. 2566(ดู 6) 
  ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล พ.ศ.2566 - 31 มี.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 - 31 มี.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 31 มี.ค. 2566(ดู 12) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-1986 ร้อยเอ็ด - 24 เม.ย. 2566(ดู 16) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566) - 18 เม.ย. 2566(ดู 9) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  - 7 เม.ย. 2566(ดู 13) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) - 10 มี.ค. 2566(ดู 17) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) - 17 ต.ค. 2565(ดู 59) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565) - 21 ก.ค. 2565(ดู 84) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) - 21 เม.ย. 2565(ดู 122) 
  ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ และถุงมือยาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-26
  โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในบ้านจังหาร หมู่ที่ 3,4,17 และ 18 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด: 2023-05-26
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-18
  ซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการปรับสภาพบ้านพักผู้สูงอายุ บ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-12
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ? ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-28
  ซื้อสายส่งดับเพลิง แบบสายผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-03
  ซื้อกระจกโค้งจราจร (โพลีคาร์บอเนต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-03

ภาพกิจกรรม

ประเพณีบุญสรงกู่ (ดู 6)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ (ดู 9)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ดู 52)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 49)

เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมกับประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส (ดู 309)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540 (ดู 261)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (ดู 259)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู 321)

คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 391)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม (ดู 739)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม ที่พักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ (ดู 540)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม (ดู 540)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกลองยาวน้องใหม่ขวัญใจบ้านเม็ก หมู่ 13 (ดู 590)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 : [27 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน : [26 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [24 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น : [24 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [24 เม.ย. 2566]
  คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน : [24 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน : [24 เม.ย. 2566]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [24 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน : [24 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร