เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000033
วานนี้ 000016
เดือนนี้ 000540
เดือนก่อน 000453
ปีนี้ 007633
ปีก่อน 006620
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข้อมูลการสร้างการรั.
  ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  - 11 ส.ค. 65(ดู 20) 
  เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 1 ส.ค. 65(ดู 18) 
  ประกาศ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 27 ก.ค. 65(ดู 19) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 - 29 มี.ค. 65(ดู 53) 
  เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 25 พ.ย. 64(ดู 139) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 - 29 ต.ค. 64(ดู 162) 
  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 - 8 พ.ค. 64(ดู 278) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565) - 21 ก.ค. 65(ดู 20) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) - 21 เม.ย. 65(ดู 57) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) - 24 ม.ค. 65(ดู 103) 
  ผู้ชนะการประมูล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) - 14 ต.ค. 64(ดู 188) 
  ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง - 1 ต.ค. 64(ดู 76) 
  ผู้ชนะการประมูล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) - 9 ก.ค. 64(ดู 231) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564) - 20 เม.ย. 64(ดู 252) 

ภาพกิจกรรม

โครงการรู้ทันเฝ้าระวังและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด บ้านเหล่างิ้ว หมู่15 (ดู 32)

ทอดเทียนพรรษา วัดบ้านงิ้วงาม บ้านโต้น บ้านโนนขาม (ดู 35)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร / การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมกับประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส (ดู 206)

เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (ดู 187)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540 (ดู 193)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (ดู 209)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู 230)

คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 312)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม (ดู 577)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม ที่พักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ (ดู 402)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม (ดู 446)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกลองยาวน้องใหม่ขวัญใจบ้านเม็ก หมู่ 13 (ดู 446)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 : [12 ก.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 : [2 ส.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 : [5 ก.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 : [2 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 : [7 เม.ย. 65]
  รายงานการสรุปการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี 2565 : [5 เม.ย. 65]
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : [4 เม.ย. 65]
  ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 เรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) : [4 เม.ย. 65]
  ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : [4 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร