เทศบาลตำบลจังหาร ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000003
วานนี้ 000001
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 000223
ปีนี้ 003536
ปีก่อน 005948

ดาวน์โหลดใหม่

  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ : [9 มิ.ย. 64]
  เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต : [9 มิ.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 : [5 พ.ค. 64]
  สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [3 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [30 เม.ย. 64]
  ประกาศ ก.ท.จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขอพนักงาน พ.ศ.2564 : [28 เม.ย. 64]
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 : [27 เม.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 : [24 เม.ย. 64]
  การดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 : [23 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร