การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร

เทศบาลตำบลจังหาร ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร  ระหว่างวันที่  ๓  -  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
โพสโดย : นัฐติยา   วันที่ : 27 มกราคม 63   View : 401
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :