สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 18

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองคลัง (ห้องกองช่างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างย้ายพร้อมติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง ไฟประดับสวยงาม ตามโครงการประเพณีลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประดับเวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่บริเวณลอยกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำเดิมชำรุดและแตกหักภายใน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑,๒,๑๕,๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำเดิมชำรุดและแตกหักภายใน บ้านจังหาร หมู่ที่ ๓,๔,๑๗,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อดินถม ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองพระทัย บ้านเม็ก หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลจังหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสา ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบึงไทรทอง เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ สายหนองเขวาพร้อมขุดดินคลองไส้ไก่ บ้านจังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านจังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ สายหนองเขวาพร้อมขุดดินคลองไส้ไก่ บ้านจังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในบ้านจังหาร หมู่ที่ 3,4,17 และ 18 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนนดิน ทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายข้างบ้าน นางอนินทร์ สุวรรณศรี บ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนนดิน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองสิม บ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566