สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การรับสมัครประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14 พ.ย. 2566 18
การรับสมัครประกวดนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14 พ.ย. 2566 7
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 13 พ.ย. 2566 11
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 31 ต.ค. 2566 24
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลจังหาร 16 ต.ค. 2566 22
ภดส.7 11 ต.ค. 2566 19
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 9 ส.ค. 2566 19
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทสบาลตำบลจังหาร 9 ส.ค. 2566 19
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ก.ค. 2566 50
5 วิธีการประหยัดดพลังงาน 28 มิ.ย. 2566 74
ภาพประกอบการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลจังหาร 26 มิ.ย. 2566 56
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจังหาร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2566 14 มิ.ย. 2566 56
ประกาศ เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลจังหาร 24 พ.ค. 2566 66
ประชาสัมพันธ์แอดไลน์ "ESS Help Me" เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายในชุมชน 23 พ.ค. 2566 50
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566) 28 เม.ย. 2566 55
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) 18 เม.ย. 2566 42
ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล พ.ศ.2566 31 มี.ค. 2566 63
ประกาศการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 31 มี.ค. 2566 38
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 2566 51
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 28 มี.ค. 2566 37
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 28 มี.ค. 2566 32
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 มี.ค. 2566 167
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 มี.ค. 2566 49
เทศบาลตำบลจังหารเชิญชวนแสกน QR code เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2566 6 ก.พ. 2566 76
ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 13 ม.ค. 2566 72
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 11 ม.ค. 2566 60
ภดส.7/2565 10 ม.ค. 2566 51
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 ธันวาคม 2565) 10 ม.ค. 2566 31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 ม.ค. 2566 55
ประกาศ นโยบาย มาตการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 30 ธ.ค. 2565 27