สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร 16 พ.ค. 2567 8
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร 30 เม.ย. 2567 5
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 10 เม.ย. 2567 30
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 15 มี.ค. 2567 90
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 13 มี.ค. 2567 83
แจ้งเตือนบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. หลอกลวงประชาชน 11 มี.ค. 2567 83
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 5 มี.ค. 2567 80
สื่อประชาสัมพัธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช ที่ขอความร่วมมือ ไปดำเนินการเผยแพร่ 15 ก.พ. 2567 102
รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตาบลจังหาร อาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 2567 212
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2567 22 ม.ค. 2567 128
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 15 ม.ค. 2567 115
ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ธ.ค. 2566 174
การรับสมัครประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14 พ.ย. 2566 128
การรับสมัครประกวดนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14 พ.ย. 2566 133
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 13 พ.ย. 2566 98
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 31 ต.ค. 2566 105
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลจังหาร 16 ต.ค. 2566 55
ภดส.7 11 ต.ค. 2566 53
ประกาศ เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 ต.ค. 2566 9
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 ต.ค. 2566 14
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 9 ส.ค. 2566 54
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทสบาลตำบลจังหาร 9 ส.ค. 2566 52
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ก.ค. 2566 88
5 วิธีการประหยัดดพลังงาน 28 มิ.ย. 2566 131
ภาพประกอบการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลจังหาร 26 มิ.ย. 2566 115
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจังหาร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2566 14 มิ.ย. 2566 129
ประกาศ เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลจังหาร 24 พ.ค. 2566 128
ประชาสัมพันธ์แอดไลน์ "ESS Help Me" เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายในชุมชน 23 พ.ค. 2566 107
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566) 28 เม.ย. 2566 117
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) 18 เม.ย. 2566 68