สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567   19 มี.ค. 2567 122
แผนการดำเนินงานประจำปี 2566   11 ก.พ. 2566 124
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565   25 มี.ค. 2565 201
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ต.ค. 2563 258
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 ต.ค. 2563 261
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563)   30 ก.ค. 2563 276
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562   2 ธ.ค. 2562 307
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 298