สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 4

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี   18 มี.ค. 2567 56
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)   5 มี.ค. 2566 81
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563   2 ธ.ค. 2562 373
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563   1 ต.ค. 2562 339