สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566   14 มี.ค. 2567 123
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   24 เม.ย. 2566 177
มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลจังหาร   31 มี.ค. 2565 207
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พศ.2564   1 ก.พ. 2564 215
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   7 ต.ค. 2562 284