สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลจังหาร
                 เดิมบ้านจังหารยังไม่มีชื่อเรียก เป็นบ้านเก่า และเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ชาวบ้าน และพระภิกษุจากหมู่บ้านทางตะวันออกจะเดินทางไปทำบุญบั้งไฟที่บ้านสีแก้ว บ้านเชียงเหียน ต้องเดินทางผ่านหมู่บ้านนี้ และมักจะแวะกินข้าว หรือฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านนี้ เนื่องจากมีบ่อน้ำเล็ก ๆ บ่อหนึ่ง มีน้ำตลอดปี (ปัจจุบันดินทับถมไปหมดแล้ว) จากสถานที่ฉันอาหารตอนเช้าของพระภิกษุ ซึ่งอาหารตอนเช้าเรียกว่า "จังหัน" จึงได้ชื่อว่า "บ้านจังหัน" ต่อมาได้เรียกว่า "บ้านจังหาร" มาจนทุกวันนี้
                 เดิมทีเทศบาลตำบลจังหารมีฐานะเป็นสภาตำบลจังหาร และได้รับการปรับฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจังหาร เมื่อปี พ.ศ. 2548 และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 มีที่ทำการเทศบาลตำบลจังหาร ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 10 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 200 เมตร
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542   View : 1829