สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข่าวสภาฯ : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 1 ประจำปี 2566 24 พ.ย. 2566 6
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 24 พ.ย. 2566 5
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร 30 ต.ค. 2566 16
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 10 ส.ค. 2566 42
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 10 ส.ค. 2566 48
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 25866 27 ก.ค. 2566 79
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 64
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 31 ม.ค. 2566 101
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 26 พ.ย. 2565 101
ขอเชิญระชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 16 พ.ย. 2565 57
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 31 ต.ค. 2565 32
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 26 ส.ค. 2565 40
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 21 ส.ค. 2565 34
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 11 ส.ค. 2565 125
เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร 1 ส.ค. 2565 120
ประกาศ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 27 ก.ค. 2565 141
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 24 พ.ค. 2565 27
ขอเชิญระชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 12 พ.ค. 2565 26
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 29 มี.ค. 2565 138
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 25 ก.พ. 2565 25
ขอเชิญระชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 14 ก.พ. 2565 23
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 31 ม.ค. 2565 22
เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร 25 พ.ย. 2564 252
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 29 ต.ค. 2564 292
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 8 พ.ค. 2564 410
ประกาศเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก 7 พ.ค. 2564 342
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร 5 พ.ค. 2564 364
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด 8 ต.ค. 2563 470
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 21 ส.ค. 2563 402
เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2563 372