สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข่าวสภาฯ : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 12 ก.พ. 2567 57
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 8 ก.พ. 2567 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 8 ก.พ. 2567 164
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 31 ม.ค. 2567 66
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 1 ประจำปี 2566 24 พ.ย. 2566 129
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 24 พ.ย. 2566 230
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร 30 ต.ค. 2566 143
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 10 ส.ค. 2566 131
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 10 ส.ค. 2566 140
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 25866 27 ก.ค. 2566 268
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 155
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 31 ม.ค. 2566 151
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 26 พ.ย. 2565 152
ขอเชิญระชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 16 พ.ย. 2565 99
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 31 ต.ค. 2565 58
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 26 ส.ค. 2565 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 21 ส.ค. 2565 54
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 11 ส.ค. 2565 151
เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร 1 ส.ค. 2565 147
ประกาศ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 27 ก.ค. 2565 164
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 24 พ.ค. 2565 46
ขอเชิญระชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 12 พ.ค. 2565 47
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 29 มี.ค. 2565 161
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 25 ก.พ. 2565 46
ขอเชิญระชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 14 ก.พ. 2565 45
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 31 ม.ค. 2565 42
เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร 25 พ.ย. 2564 276
ประกาศสภาเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 29 ต.ค. 2564 321
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 8 พ.ค. 2564 443
ประกาศเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก 7 พ.ค. 2564 377