สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   17 ต.ค. 2565 100
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)   1 เม.ย. 2565 196
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   25 มี.ค. 2565 132
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   31 ธ.ค. 2561 278