สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566- 2570   20 มี.ค. 2567 107
แผนป้องกันการทุจริต   19 มี.ค. 2567 77
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566-2570   19 มี.ค. 2567 107
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   17 ต.ค. 2565 130
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)   1 เม.ย. 2565 241
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   25 มี.ค. 2565 154
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   31 ธ.ค. 2561 308