สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายทศพล พลเยี่ยม
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0817685934


นายประถมชัย อ้วนวงศ์
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0858533458


นางศศิกัญญา วิลเลียมส์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0898428919


นางมนฤดี มหาราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0810529431


นายบุญทัน มนภูมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0833281856