สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   15 มี.ค. 2567 36
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)   5 มี.ค. 2566 104
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 ธ.ค. 2564 162
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 ธ.ค. 2564 146
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   1 ต.ค. 2562 285
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   13 มิ.ย. 2562 101