สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2567   2 ต.ค. 2566 214
รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หมวดงบลงทุน งบประมาณ 2567   2 ต.ค. 2566 99
แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566   19 ต.ค. 2565 141
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ2566   29 ก.ย. 2565 135
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   15 ต.ค. 2564 254
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ2564   1 ต.ค. 2564 145
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   1 ต.ค. 2563 296
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 2562 268
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 ต.ค. 2561 306
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2 ต.ค. 2560 285