สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 17

ประเพณีบุญสรงกู่

... วันที่ 12 พ.ค. 2566 (ดูู 5)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

... วันที่ 21 เม.ย. 2566 (ดูู 9)

ประเพณีบุญคูณลาน ปี 2566

... วันที่ 27 ก.พ. 2566 (ดูู 37)

โครงการลอยกระทง

... วันที่ 11 พ.ย. 2565 (ดูู 126)

รับโล่เกียรติยศในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับโล่เกียรติยศในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... วันที่ 4 พ.ย. 2565 (ดูู 63)

โครงการรู้ทันเฝ้าระวังและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด บ้านเหล่างิ้ว หมู่15

โครงการรู้ทันเฝ้าระวังและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด บ้านเหล่างิ้ว หมู่15  ... วันที่ 5 ส.ค. 2565 (ดูู 97)

ทอดเทียนพรรษา วัดบ้านงิ้วงาม บ้านโต้น บ้านโนนขาม

ทอดเทียนพรรษา วัดบ้านงิ้วงาม บ้านโต้น บ้านโนนขาม  ... วันที่ 5 ส.ค. 2565 (ดูู 113)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส สูงวัยแข็งเเรง บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 12

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส สูงวัยแข็งเเรง บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 12 ... วันที่ 2 ส.ค. 2565 (ดูู 68)

โครงการโภชนาการนำหน้า ชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง บ้านจังหาร หมู่ 17

โครงการโภชนาการนำหน้า ชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง บ้านจังหาร หมู่ 17  ... วันที่ 2 ส.ค. 2565 (ดูู 63)

โครงการโภชนาการนำหน้า ชราสุขใจสูงวัยเเข็งแรง ม.11

โครงการโภชนาการนำหน้า ชราสุขใจสูงวัยเเข็งแรง ม.11 ... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 71)

โครงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด บ้านจังหาร หมู่ 3

โครงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด บ้านจังหาร หมู่ 3 ... วันที่ 20 ก.ค. 2565 (ดูู 66)

โครงการรู้ทันป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเรื้อรัง บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1

โครงการรู้ทันป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเรื้อรัง บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ... วันที่ 19 ก.ค. 2565 (ดูู 54)

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลตำบลจังหารร่วมกับอำเภอจังหาร จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณคลองห้วยหลอด บ้านตลาดค้อ  หมู่ที่ 5 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 31 พ.ค. 2565 (ดูู 77)

พิธีประชุมเพลิงพระอธิการเคน อหิงสโก วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

พิธีประชุมเพลิงพระอธิการเคน อหิงสโก วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ... วันที่ 10 พ.ค. 2565 (ดูู 80)

ฉีดเทศบาลตำบลจังหาร ออกฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร

เทศบาลตำบลจังหาร  ออกฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร... วันที่ 26 เม.ย. 2565 (ดูู 91)

กองช่างเทศบาลตำบลจังหาร ออกประชาคมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ที่บ้านเหล่างิ้ว ม.1,2,15,16

กองช่าง เทศบาลตำบลจังหาร ออกประชาคมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ที่บ้านเหล่างิ้ว ม.1,2,15,16 ... วันที่ 26 เม.ย. 2565 (ดูู 95)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจังหาร ออกทำความสะอาดบ้านผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้)บ้านโต้น หมู่ 6

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจังหาร ออกทำความสะอาดบ้านผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้)บ้านโต้น หมู่ 6 ตำบลจังหาร... วันที่ 26 เม.ย. 2565 (ดูู 87)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลจังหาร

เทศบาลตำบลจังหารจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลจังหาร ในวันที่ 22 เมษายน  2565 ณ  บริหารหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   ... วันที่ 22 เม.ย. 2565 (ดูู 94)

กิจกรรมพัฒนาห้วยลำหลอด

กิจกรรมพัฒนาห้วยลำหลอด เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ... วันที่ 7 ต.ค. 2564 (ดูู 227)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม  2564  ณ ดอนปู่ตาวัดบ้านโต้น  หมู่ที่ 6 และหนองร้านหญ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 12 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด &..... วันที่ 26 ส.ค. 2564 (ดูู 307)