สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540
1. บทความเรื่อง  ทำไมต้องประชุมลับ
2. บทความเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา
3. บทความเรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย
4. บทความเรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง
5. บทความเรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ
เปิดไฟล์
วันที่ : 19 มกราคม 2564   View : 349