สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมกับประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมกับประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส

เทศบาลตำบลจังหาร โดยนายกันณพงศ์  กรรษา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจังหารร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลจังหาร และประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ในวันที่ 10-11  มีนาคม  2564  
วันที่ : 21 เมษายน 2564   View : 309