สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

 
            ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยสามารถแสกน QR Code จากป้ายประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้
 
วันที่ : 22 เมษายน 2564   View : 425