สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   24 เม.ย. 2566 62
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 178
รายงานผลการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)   1 ต.ค. 2564 98