สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566   15 มี.ค. 2567 52
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2566 118
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565   23 พ.ย. 2565 151
รายงานการดำเนินงานประจำปี 2564   5 ต.ค. 2564 137
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563   25 ธ.ค. 2563 234
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ธ.ค. 2563 542
รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   7 ต.ค. 2562 267