รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564   31 มี.ค. 2565 56
สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 2563 146
รายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 ต.ค. 2562 179