สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 92
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1   27 เม.ย. 2564 152
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบที่ 1   6 เม.ย. 2563 197
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 2   4 ต.ค. 2562 171
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบที่ 1   1 เม.ย. 2562 197
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1   31 มี.ค. 2562 226
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2   29 ก.ย. 2561 219
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 ก.ย. 2561 216
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1   30 มี.ค. 2561 208