รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565   31 ต.ค. 2565 21
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2565 82
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ม.ค. 2565 47
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 ต.ค. 2564 113
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 เม.ย. 2564 139
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   28 ต.ค. 2563 108
ประชาสัมพันธ์งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 169
งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 158