สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2566 30
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   19 ธ.ค. 2565 53
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 ต.ค. 2565 81
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2565 128
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ม.ค. 2565 87
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 ต.ค. 2564 163
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 เม.ย. 2564 190
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   28 ต.ค. 2563 147
ประชาสัมพันธ์งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 227
งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 208