สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   19 ธ.ค. 2565 28
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565   31 ต.ค. 2565 54
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2565 95
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ม.ค. 2565 60
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27 ต.ค. 2564 131
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 เม.ย. 2564 153
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   28 ต.ค. 2563 119
ประชาสัมพันธ์งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 190
งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 173