สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566   18 มี.ค. 2567 106
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน   26 เม.ย. 2566 129
รายงานผลดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564   14 ต.ค. 2564 188
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563   24 เม.ย. 2564 244
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   2 ธ.ค. 2562 293
รายงานการวางระบบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ. 2562   15 ต.ค. 2562 245