สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 10

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-2570)   15 มี.ค. 2567 58
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   31 มี.ค. 2566 77
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)   1 มี.ค. 2566 62
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   25 มี.ค. 2565 101
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563)   30 ก.ค. 2563 248
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา พ.ศ.2559-2563   2 ธ.ค. 2562 430