สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 18

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   31 มี.ค. 2566 34
ข้อมูลเซิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   31 มี.ค. 2566 48
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565   31 มี.ค. 2565 121
สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   3 พ.ค. 2564 195
สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2562 212
สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   31 ธ.ค. 2561 246