สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 9

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   24 เม.ย. 2566 130
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   25 มี.ค. 2565 161
รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1   19 เม.ย. 2564 292
รายงานการวางระบบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ. 2563 รอบที่ 1   1 มิ.ย. 2563 251
รายงานการวางระบบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ. 2562 รอบที่ 2   31 ต.ค. 2562 254