สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 13

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ   15 มี.ค. 2567 66
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2566   5 ม.ค. 2566 132
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   31 มี.ค. 2565 172
คู่มือแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   25 มี.ค. 2565 135
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ   1 ต.ค. 2563 241