สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 14

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2566   5 ม.ค. 2566 64
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   31 มี.ค. 2565 143
คู่มือแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   25 มี.ค. 2565 99
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ   1 ต.ค. 2563 191