สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566   31 มี.ค. 2566 97
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)   1 เม.ย. 2565 143
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)   31 มี.ค. 2565 129
เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต   9 มิ.ย. 2564 202
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1   23 เม.ย. 2564 196
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562   1 พ.ย. 2562 217