สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566   19 มี.ค. 2567 123
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566   31 มี.ค. 2566 211
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)   1 เม.ย. 2565 194
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)   31 มี.ค. 2565 190
เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต   9 มิ.ย. 2564 235
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1   23 เม.ย. 2564 252
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562   1 พ.ย. 2562 269