สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 13

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี พ.ศ.2567   11 เม.ย. 2567 97
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566   5 ม.ค. 2566 188
แผนการประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 221
รายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2564 274
รายงานการวางระบบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ. 2563   1 มิ.ย. 2563 293