สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 6

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   12 มี.ค. 2567 58
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ(Nogift PoLicy)   5 มี.ค. 2566 137
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   5 ม.ค. 2566 127
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   31 มี.ค. 2565 191
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   31 มี.ค. 2565 138
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   1 ก.พ. 2564 253
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   6 ม.ค. 2563 297