สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   10 ต.ค. 2566 170
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   10 ต.ค. 2566 53
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   12 ต.ค. 2565 123
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   5 ต.ค. 2564 160
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   5 ต.ค. 2564 126
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 พ.ย. 2563 223
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 พ.ย. 2563 169
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   3 ธ.ค. 2562 236