นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 มี.ค. 2565 80
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   6 ต.ค. 2563 139
คำสั่งมอบหมายหน้าที่   30 มิ.ย. 2563 201
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 ม.ค. 2563 194
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)   31 ต.ค. 2562 119