สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   15 มี.ค. 2567 57
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   6 ม.ค. 2566 111
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 มี.ค. 2565 253
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   6 ต.ค. 2563 247
คำสั่งมอบหมายหน้าที่   30 มิ.ย. 2563 303
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 ม.ค. 2563 312
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)   31 ต.ค. 2562 240