สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 7

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   12 มี.ค. 2567 46
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   12 มี.ค. 2567 42
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   12 มี.ค. 2567 39
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   24 เม.ย. 2566 97
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   24 เม.ย. 2566 87
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   24 เม.ย. 2566 90
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ.2566   5 ม.ค. 2566 113