สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โพสโดย : ฉัตรญาดา   วันที่ : 20 กันยายน 2565   View : 85
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบว่าผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่  (ดู 401)
เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562  (ดู 439)
ขอเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลจังหาร  (ดู 466)
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  (ดู 482)
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลจังหาร   (ดู 438)
เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 458)
เทศบาลตำบลจังหารเปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนวันเวลาราชการ 8.30-16.30 จันทร์ -ศุกร์  (ดู 508)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :