สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร

เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  ในวันจันทร์ที่ 29  พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร ชั้น 2
  
โพสโดย : นัฐติยา   วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564   View : 233
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :