สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 14

สอบถามการจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพานิณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

ผู้ตั้งกระทู้ : - IP : 159.192.149.250 เวลา : 2023-03-30 13:44:53 (ดู 78)

เอกสารที่ใช้ประกอบในการจดทะเบียนพาณิชย์ ที ดังต่อไปนี้

   1.กรณีเเจ้าบ้าน

         สำเนาบัตรประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาโฉนดที่ดิน

  2. กรณีคนอื่น

      สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  (ของเจ้าบ้าน) สำเนาโฉนดที่ดิน  หนังสือยินยอม เจ้าของโฉนดที่ดิน

ผู้ตั้งกระทู้ : นางสาวฉัตรญาดา ดอนกระสินธ์ู เวลา : 2023-03-31 09:56:09 IP : 159.192.149.250
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :