สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 5

การรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

รบกวนสอบถามค่ะ ในการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ

ผู้ตั้งกระทู้ : IP : 159.192.149.250 เวลา : 2023-03-30 14:41:49 (ดู 171)

การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

     1.ใบรับรองแพทย์

     2.หน้าสมุดบัญชี

     3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     4.สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ตั้งกระทู้ : นางสาวฉัตรญาดา ดอนกระสินธ์ู เวลา : 2023-03-31 10:01:38 IP : 159.192.149.250
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :