สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 16

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

...

29 มี.ค. 2566 48
เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมกับประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส

เทศบาลตำบลจังหาร โดยนายกันณพงศ์  กรรษา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจังหารร่ว.....

21 เม.ย. 2564 308
เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

         เทศบาลตำบลจังหารนำโดยนายสมัย ไชยยศ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร  แล.....

21 เม.ย. 2564 256