สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

...

29 มี.ค. 2566 115
เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

         เทศบาลตำบลจังหารนำโดยนายสมัย ไชยยศ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร  แล.....

21 เม.ย. 2564 335