การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร / การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร / การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ ผู้ชม
เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมกับประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส

เทศบาลตำบลจังหาร โดยนายกันณพงศ์  กรรษา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจังหารร่ว.....

21 เม.ย. 2564 243
เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

         เทศบาลตำบลจังหารนำโดยนายสมัย ไชยยศ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร  แล.....

21 เม.ย. 2564 209