สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 13

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2566   7 เม.ย. 2566 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   9 มี.ค. 2566 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566   8 มี.ค. 2566 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   30 ม.ค. 2566 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   23 ธ.ค. 2565 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   25 พ.ย. 2565 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565   7 ต.ค. 2565 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   12 ก.ย. 2565 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   2 ส.ค. 2565 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   5 ก.ค. 2565 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   2 มิ.ย. 2565 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 104
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2565 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565   2 ก.พ. 2565 56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2565 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 2564 67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   2 ก.ย. 2564 111
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   2 ส.ค. 2564 130
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   1 ก.ค. 2564 130
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   1 มิ.ย. 2564 128
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564   5 พ.ค. 2564 165
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2564 158
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   4 มี.ค. 2564 174
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564   1 ก.พ. 2564 186
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   4 ม.ค. 2564 188
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   2 ธ.ค. 2563 153
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   3 พ.ย. 2563 179
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563   30 ก.ย. 2563 135