สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2566 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566   10 ส.ค. 2566 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   18 ก.ค. 2566 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566   14 มิ.ย. 2566 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566   11 พ.ค. 2566 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2566   7 เม.ย. 2566 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   9 มี.ค. 2566 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566   8 มี.ค. 2566 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   30 ม.ค. 2566 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   23 ธ.ค. 2565 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   25 พ.ย. 2565 56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565   7 ต.ค. 2565 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   12 ก.ย. 2565 56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   2 ส.ค. 2565 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   5 ก.ค. 2565 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   2 มิ.ย. 2565 74
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 130
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2565 91
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565   2 ก.พ. 2565 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2565 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 2564 84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 76
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 117
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   2 ก.ย. 2564 131
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   2 ส.ค. 2564 152
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   1 ก.ค. 2564 150
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   1 มิ.ย. 2564 149
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564   5 พ.ค. 2564 186
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2564 176
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   4 มี.ค. 2564 191