สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 10

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567   4 ก.ค. 2567 11
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2567   10 มิ.ย. 2567 19
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 19
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2567   15 มี.ค. 2567 80
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2567   4 มี.ค. 2567 35
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2567   2 ก.พ. 2567 31
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2566   4 ม.ค. 2567 49
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2566   4 ธ.ค. 2566 30
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566   5 ต.ค. 2566 201
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2566 167
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566   10 ส.ค. 2566 205
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   18 ก.ค. 2566 171
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566   14 มิ.ย. 2566 117
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566   11 พ.ค. 2566 103
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2566   7 เม.ย. 2566 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   9 มี.ค. 2566 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566   8 มี.ค. 2566 90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   30 ม.ค. 2566 85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   23 ธ.ค. 2565 100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   25 พ.ย. 2565 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565   7 ต.ค. 2565 90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   12 ก.ย. 2565 100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   2 ส.ค. 2565 117
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   5 ก.ค. 2565 115
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   2 มิ.ย. 2565 129
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 199
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2565 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565   2 ก.พ. 2565 105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2565 133