รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 16

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   25 พ.ย. 2565 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2565   7 ต.ค. 2565 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   12 ก.ย. 2565 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   2 ส.ค. 2565 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   5 ก.ค. 2565 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   2 มิ.ย. 2565 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565   7 เม.ย. 2565 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2565 55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565   2 ก.พ. 2565 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2565 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 2564 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   2 ก.ย. 2564 86
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   2 ส.ค. 2564 108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   1 ก.ค. 2564 108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   1 มิ.ย. 2564 106
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564   5 พ.ค. 2564 147
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2564 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   4 มี.ค. 2564 152
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564   1 ก.พ. 2564 170
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   4 ม.ค. 2564 169
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   2 ธ.ค. 2563 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   3 พ.ย. 2563 156
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563   30 ก.ย. 2563 118
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   31 ส.ค. 2563 141
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563   31 ก.ค. 2563 146
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   30 มิ.ย. 2563 182
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   29 พ.ค. 2563 170
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563   5 พ.ค. 2563 180