สำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร

Subdistrict Municipality Chunghan

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร

เทศบาลตำบลจังหาร ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร  ระหว่างวันที่  ๓  -  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
เปิดไฟล์
โพสโดย : นัฐติยา   วันที่ : 27 มกราคม 2563   View : 561
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :